Altis'ten Haberler

2015 Vergi Oranları

TEMEL MALİ BİLGİLER 2015
Gelir Vergisi Tarifesi - Ücret Gelirleri
Dönem                                                              : 2015
12,000.-TL'na kadar : %15
29,000.-TL'nin 12,000.-TL'si için 1,800.-TL , fazlası : %20
106,000.-TL'nın 29,000.-TL'si için 5,200.-TL , fazlası : %27
106,000.-TL'den fazlasının 106,000.-TL'si için 25,990.-TL , fazlası : %35
Gelir Vergisi Tarifesi
Dönem                                                              : 2015
12,000.-TL'na kadar : %15
29,000.-TL'nin 12,000.-TL'si için 1,800.-TL , fazlası : %20
66,000.-TL'nın 29,000.-TL'si için 5,200.-TL , fazlası : %27
66,000.-TL'den fazlasının 66,000.-TL'si için 15,190.-TL , fazlası : %35
Asgari Ücret Hesaplaması ve İşveren Maliyeti 01/01/2015 30/06/2015
Dönem                                                              :
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
Asgari Ücret : 1.201,50
SGK Primi % 14 : 168,21
İşsizlik Sig.Fonu  % 1 : 12,02
Gelir Vergisi %15 (*) : 63,08
Asgari Geçim İndirim : 90,11
Damga Vergisi % 07,59 : 9,12
Kesintiler Toplamı : 252,43
Net Asgari Ücret (**) : 949,07
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret : 1.201,50
SGK Primi % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) : 186,23
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 : 24,03
Toplam İşveren Maliyeti : 1.411,76
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete 90,11 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
Kıdem Tazminatı Tavanı 01/01/2015 30/06/2015
Dönem                                                              :
Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı : 3.541,07
Hizmet Sözleşme Feshi İhbar Süreleri
6 aydan az olan çalışma dönemi için : 2 hafta
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için : 4 hafta
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için : 6 hafta
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için : 8 Hafta
SGK Prim Matrahları 01/01/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015
Dönem                                                              :
SGK Prim Taban Matrahı : 1.201,50 1.273,50
SGK Prim Tavan Matrahı : 7.809,90 8.277,90
Aile ve Çocuk Yardımı (TL) 01/01/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015
Dönem                                                              :
Aile Yardımı : 120,15 127,35
Çocuk Yardımı ( 1 Çocuk için) : 24,03 25,47
Yıllık Ücretli İzin Hakları (Gün)
1 Yıldan 5 Yıla kadar Hizmet Süresi : 15
5 Yıldan 15 Yıla kadar Hizmet Süresi : 20
15 Yıldan Fazla Hizmet Süresi : 26