Bordro Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve İş Kanunları kapsamında bordro işlemleri ile birlikte, özlük dosyalarının tutulması, kontrol, eğitim, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermekteyiz.
  • Çalışanların işe alınması ve işten çıkarılmasıyla ile ilgili SGK  bildirimlerinin yapılması,
  • Şirket‘in aylık SGK  e-bildirgelerinin hazırlanması,
  • Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun hazırlanması, ihtiyaç duyulması halinde PDKS ile entegrasyonunun sağlanması,
  • Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile kesinti ve net ödemeyi gösteren listelerin hazırlanması,
  • Ödeme listelerinin elektronik ortamda  hazırlanması,
  • Kıdem tazminatı, fesih ve emeklilik ile ilgili hakların hesaplanması,
  • Personelle ilgili özlük dosyaların hazırlanması ve muhafazası.