Eğitim Hizmetleri Müşterilerimizin ihtiyacları doğrultusunda eğitimler hazırlamakta ve düzenli aralıklarla takip etmekteyiz.

 


  • Tek düzen hesap planı çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları,
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Türkiye Muhasebe Standartları,              
  • Konsolide finansal tabloların hazırlanması,
  • Finansçı olmayan yöneticiler için finans,
  • Mali tablolar analizi,
  • Nakit alım tablosunun hazırlanması ve yorumlanması.