Hukuk Hizmetleri Yerel ve yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'de faliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.


  • Türk ve yabancı ortaklı şirketlerin kuruluş işlemleri, resmi dairelerde tescil ve sicil kayıtlarının yapılması,
  • Yabancı irtibat bürolarının kuruluş izinlerinin alınması ve yasal kuruluş işlemlerinin yapılması,
  • Anonim şirketlerin yıllık genel kurullarının yapılması,
  • Şirketlerin ana sözleşme tadilleri ve nevi değişikliklerinin yapılması,
  • Şirketlerin tasviye, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılması,
  • Sermaye artış ve azalış işlemlerinin yapılması,
  • Sermaye tespit raporlarının hazırlanması,
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlere Türkiye’de şube açılması,
  • Ortakların hisse devir işlemleri.