İnsan Kaynakları Hiç şüphe yok ki günümüzde “insan” işletmeler için en önemli değer haline gelmiştir. Doğru kişi, doğru iş tespitine yönelik hızlı ve sonuç odaklı çalışmaktayız.


  • Personel alımlarında danışmanlık verilmesi,
  • Eğitim ihtiyaç analizleri ve organizasyonları,
  • Personel özlük  takip işlemleri,
  • Outsource personel hizmetleri,
  • İş kanunu danışmanlık hizmetleri.