Yönetim Danışmanlığı İşletmelerin iş süreç analizlerinin yapılarak sorunların belirlenmesi, önerilerin hazırlanarak raporlanması hizmetlerini vermekteyiz


  • İş süreçlerinin analizi, mali ve operasyonel verimliliğe yönelik hedef yapının kurgulanması,
  • Yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
  • Muhasebe, ERP, MRP vb. sistemlerin şirketlere uyarlanması,
  • Mali işler departmanları yazılı prosedürlerinin ve iş akış şemalarının oluşturulması,
  • Organizasyon şemalarının oluşturulması,
  • Müşteriye gerekli bilgi ve eğitimi sağlanması.